برگزیده های سایتجهان

آنچه بر سر شیعیان نیجریه می آید…

یکی از چندین نفری که توانست از زنده زنده سوزانده شدن توسط حکومت نیجریه در فجایع سال گذشته زاریای نیجریه فرار کند: بعد از گذشت یک سال همچنان به شدت درد دارم.
برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن