اقتصادیبرگزیده های سایت

ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز پنج شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۸

براساس معلومات داده شده اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز پنج شنبه ۱۷ اسد سال ۱۳۹۸ قرار ذیل است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۸٫۴۷

۱_دالر فروش …………….. ۷۸٫۵۰

۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۲٫۰۰

۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۲٫۲۰

۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۸٫۵۰

۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۸٫۷۰

۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۸٫۸۰

۱_فرانک سویس فروش …… ۷۹٫۰۰

۱_یورو خرید …………………  ۸۷٫۵۰

۱_یورو فروش ………………. ۸۷٫۷۰

۱_پوند خرید ………………… ۹۴٫۰۰

۱_پوند فروش ………………. ۹۴٫۲۰

۱_درهم خرید ………………. ۲۱٫۱۰

۱_درهم فروش ……………… ۲۱٫۳۰

۱_ریال خرید ………………… ۲۰٫۶۰

۱_ریال فروش ……………….. ۲۰٫۸۰

۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۳٫۵۰

۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۳٫۷۰

فی هزارتومان خرید ………….. ۶٫۶۰

فی هزارتومان فروش …………. ۶٫۶۵

فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۱۵۰

فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۱۶۰

فی هزارکلدار خرید …………….. ۴۹۵٫۰۰

فی هزارکلدار فروش …………… ۴۹۶٫۰۰

دالر به کلدار خرید ………………. ۱۵۸٫۲۰

دالر به دالر فروش  ………………. ۱۵۸٫۳۰

تومان به دالر خرید ……………….  ۱۱۹۵۰

تومان به دالر فروش ……………… ۱۱۹۰۰

گفتنی است که نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن