اقتصادیبرگزیده های سایت

ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز چهار شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

براساس معلومات داده شده اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز چهار شنبه 30 دلو ۱۳۹۸ قرار ذیل است:

براساس معلومات داده شده اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز چهار شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸ قرار ذیل است:

۱_دالر خرید ……………… ۷۷٫۰۵

۱_دالر فروش …………….. ۷۷٫۰۷

۱_دالراسترلیا خرید ………. ۵۱٫۰۰

۱_دالر استرلیا فروش …….. ۵۱٫۲۰

۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۸٫۰۰

۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۸٫۲۰

۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۷٫۷۰

۱_فرانک سویس فروش …… ۷۸٫۰۰

۱_یورو خرید ……………….. ۸۳٫۵۰

۱_یورو فروش ………………. ۸۳٫۷۰

۱_پوند خرید ………………… ۹۹٫۵۰

۱_پوند فروش ………………. ۹۹٫۷۰

۱_درهم خرید ………………. ۲۱٫۰۰

۱_درهم فروش ……………… ۲۱٫۱۰

۱_ریال خرید ………………… ۲۰٫۴۰

۱_ریال فروش ……………….. ۲۰٫۵۰

۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۱۲٫۵۰

۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۱۲٫۷۰

فی هزارتومان خرید ………….. ۵٫۵۰

فی هزارتومان فروش …………. ۵٫۵۲

فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۱۰۸۰

فی هزار کلدار هندی فروش …… ۱۰۹۰

فی هزارکلدار خرید …………….. ۴۹۶٫۰۰

فی هزارکلدار فروش …………… ۴۹۶٫۵۰

دالر به کلدار خرید ………………. ۱۵۵٫۴۰

دالر به دالر فروش ………………. ۱۵۵٫۴۵

تومان به دالر خرید ………………. ۱۴۱۵۰

تومان به دالر فروش ……………… ۱۴۱۰۰

قابل یاد آوری است که نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن