افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

ارزیابی اوضاع افغانستان از سوی روسیه

به گزارش خبرگزاری رشد، وی در کنفرانس امنیت بین المللی مسکو گفت:"در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی ، اقدامات لازم برای افزایش توانایی دفاعی اعضای سازمان در شرایط جدید نیز انجام خواهد شد".

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که حل اوضاع در افغانستان نیاز به تصمیمات فوری و همکاری بین المللی دارد.

به گزارش خبرگزاری رشد، وی در کنفرانس امنیت بین المللی مسکو گفت:”در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی ، اقدامات لازم برای افزایش توانایی دفاعی اعضای سازمان در شرایط جدید نیز انجام خواهد شد”.

شویگو همچنان به لزوم استفاده از توانمندی‌های سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد که در آن تمام کشورهای همسایه افغانستان، از جمله پاکستان و ایران در آن نمایندگی می کنند.

شویگو گفت:” گشودن گره افغانستان بدون تعامل با اسلام آباد و تهران غیرممکن است”.

وی افزود که ناتو طی بیست سال دست آورد در افغانستان نداشته است و پس از خروج این پیمان، احتمال جنگ داخلی زیاد است.

گفت شویگو:”توسعه اوضاع در افغانستان نیاز به توجه دقیق هم کشورهای همسایه و هم سازمانهای بین المللی دارد. باید اعتراف کرد که طی ۲۰ سال حضور یک گروه نظامی قابل توجه از اتحاد غرب در این کشور ، نتوانسته است به نتایج قابل توجهی در تثبیت و شکل گیری ساختارهای پایدار دولتی دست پیدا کنید”.

وزیر دفاع افزود:”پس از عقب نشینی نیروهای ناتو، بسیار محتمل است که جنگ داخلی با تمام عواقب منفی دوباره آغاز شود و موجب وخامت بیشتر زندگی مردم، مهاجرت گسترده، گسترش افراط گرایی به کشورهای همسایه گردد”.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن