برگزیده های سایت

ازجهاد تا خشونت!

آنم  بخاطر رسیدن به قدرت و عملی ساختن اهداف شوم باداران بیرونی شان، شما قضاوت کنید که درطول همین مدت دو دهه ویرانی و جنگ که  آنرا جهاد مقدس نامیدند، هزاران تن را معلول

طوریکه همه میدانیم  مدت بیشتر از یکسال میشود که مذاکرات صلح میان گروه طالبان و امریکا جریان دارد، خوشبختانه بعد از مدت ها گفتگو و چانه زنی ها به یک توافق نسبی که نتیجه آن کاهش خشونت ها میباشد، بدست آمده که  آنرا به فال نیک تعیبر مینمایم ولی سوال اساسی اینجاست ، گروه تروریستی که طی سالیان با شعار اسلام ،دین مذهب و جهاد از مردم مظلوم افغانستان قربانی گرفته و میگرند و به نیرنگ های بیگانه گان مهر تائیدد گذاشته هزاران جوان را نه تنها  مردم بی دفاع  بلکه جوانانی را که در طی ۱۹ سال از درس، تعلیم و پیشرفت واگذاشته و از اعتقادات مذهبی آنها استفاده نموده در صفوف خویش جذب و آنها را به گام مرگ و تباهی سوق داده اند، خانواده های شانرا بی سرپنا و آواره ساخته.

آنم  بخاطر رسیدن به قدرت و عملی ساختن اهداف شوم باداران بیرونی شان، شما قضاوت کنید که درطول همین مدت دو دهه ویرانی و جنگ که  آنرا جهاد مقدس نامیدند، هزاران تن را معلول ، معیوب و بی خانمان و در ضمن پل و پلچک را ویران، مکاتب را حریق و سرکها را تخریب و همه این جنایات را جهاد علیه اشغالگران عنوان کردند.

حال آنکه به همه هویدا گردیده که نه جهادی بوده و نه هم حفاظت از ارزش های دینی، تماماّ جنایات و خشونت علیه بشریت بوده وبس، آنهم بخاطر سلطه جوئی و رسیدن به قدرت ، که مانمی خواهیم در این شرایط حساس از جنایت های گروه طالبان موشگافی نمائیم ولی اکنون همه مردم افغانستان آگاه اند و میدانند که این گروه  از آوان بوجود آمدن شان تاکنون صرف برای برآورده ساختن اهداف بادارانشان می جنگیدن، دین، مذهب فقط ابزار سیاسی شان بوده، نمی دانم چه توجیهی برای پوشاندن جنایاتی را که در طولاین مدت انجام داده اند خواهند داشت.

اما روی هم رفته چون مردم افغانستان ازجنگ وبرادرکشی خسته شده اند و خواهان یک صلح باعزت درکشور هستند، توانائی آنرا هم  دارند تا همه جنایاتی گروه طالبان را به فراموشی گرفته تا باشد دیگر شاهد خشونت و جنایت از گروه های تروریستی نباشیم تا دریک فضاء صلح و صمیمیت به زنده گی مسالمت آمیز و بدن ترس ادامه دهند وکشور خویش را از بدبختی در امان داشته  باشیم و تخم نفاقی  را که دشمنان در بین ما کاشته را محو نموده و همدیگر را صادقانه بپذیریم.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن