تحلیل

اشتباه بزرگ پاکستان

مبارزه شتر ها متفاوت از جنگ دیگر حیوانات است؛ شتر ها با گردن شان بر اشتر رقیب ضربه وارد میکند و کوشش میکند تا با یک مانور سریع گردن رقیب را در زیر سینه خود آورده تمام وزنش را بر سر گردن رقیب انداخته و با فشار وارد کردن بر گردن رقیب جریان تنفس رقیبش را قطع کرده خفه‌اش کند.

شترچران ها نیز از تاکتیک شتران شان استفاده کردند، تا توانستند تاسیسات عامه، پل و‌‌لچک، مکتب و شفاخانه را خراب کردند و وحشت و دهشت کردند از سوی دیگر افراد فاسد شان را در بدنه حکومت دموکراتیک جاسازی کردند تا ترس و وحشت که به راه انداخته بودند یکجا با فساد در‌ درون حکومت گردن حکومت را زیر بار مسوولیت ها و بدنامی خفه کند؛ که موفق هم شدند.

حالا در افغانستان وزن این شتر مست و وحشتی بر گردن مردم افتاده و به احتمال قوی به زودترین فرصت ممکن گردن جنگی شان با حکومت پنجاب شروع میشود!

شتر وقتی دهنش کف کرد صاحبش را هم نمی‌شناسد! پاکستان اینبار با مست کردن شتر اشتباه بزرگی را مرتکب شده است.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن