افغانستان

امتحان ارتقای صنف شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم امروز در کابل برگزار شد

بر بنیاد دستور وزارت معارف، امتحان ارتقای صنف شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم امروز در شهر کابل در حال برگزاری است.

تمامی شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در مکاتب شهر کابل که در طول سال درس نخوانده‌اند، امروز چهارشنبه (16 قوس) به مکاتب خواسته شده و هم اکنون در حال گذراندن امتحان ارتقای صنف هستند.

پیش از این، وزارت معارف اعلام کرده بود که دختران صنوف 12 مکاتب شهر کابل می‌توانند به روز چهارشنبه مکاتب مربوطه حضور یافته و تمامی مضامین را در یک روز امتحان بدهند. این امر در ولایت‌های دیگر نیز به ترتیب عملی خواهد شد.

بر بنیاد این اعلامیه، دختران تنها سه ساعت وقت خواهند داشت تا 17 مضمون مکتب را امتحان دهند.

مسوولان معارف شهر کابل می‌گوید که این امتحان از ساعت 9 صبح امروز در تمامی مکاتب پایتخت در حال برگزاری است.

به گفته آنان، تنها شاگردانی کامیاب خواهند شد که سوالات را پاسخ داده و نمرهٔ کامیابی حاصل کنند.

این در حالی است که امارت اسلامی پس از تسلط بر افغانستان، به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نداده به مکتب بروند؛ اما دوسال می‌شود که این دختران بدون درس از یک صنف به صنف دیگر ارتقا داده می‌شوند

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن