اجتماعیبرگزیده های سایتتیتر یک

اوج کرونا؛ ۱۵ کارخانه تولید آکسیجن از فعالیت بازماند

در حالی که سکتور صحت با کمبود آکسیجن برای بیماران کرونا روبرو است، فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید که از مجموع 30 کارخانه تولید آکسیجن در کشور، 15 کارخانه به علت کمبود برق، کمبود منابع پولی و چالش های دیگر، از فعالیت باز مانده اند.

شماری از مریضداران می‌گویند که همزمان با افزایش رویداد های بیماری کووید ۱۹ در کشور، بهای هر بالون گاز آکسیجن تا سه برابر افزایش یافته است.

در حالی که سکتور صحت با کمبود آکسیجن برای بیماران کرونا روبرو است، فدراسیون اتاق های افغانستان می‌گوید که از مجموع ۳۰ کارخانه تولید آکسیجن در کشور، ۱۵ کارخانه به علت کمبود برق، کمبود منابع پولی و چالش های دیگر، از فعالیت باز مانده اند.

این فدراسیون می‌افزاید که در یک سال اخیر ۱۵ کارخانه تولید آکسیجن به علت چالش های زیاد در کشور با رکود روبرو شده اند.

آنان می‌گویند که با وجود وعده های حکومت اکنون هم برق کافی به شماری از کارخانه های تولید آکسیجن نمی‌رسد و شماری از کارخانه داران به علت نارسایی های پولی، تولید ندارند.

از سویی هم شماری از مریضداران درپایتخت با شکایت از کمبود آکسیجن در بازار ها می‌گویند که در سه روز اخیر بهای هر بالون آکسیجن از ۵۰۰ افغانی به ۱۵۰۰ افغانی رسیده است.

کارگران یکی از کارخانه های تولید آکسیجن درپایتخت می‌گویند که با وجود کار شبانه روزی، نمی‌توانند تقاضای تمام مشتریان شان را به آکسیجن برطرف سازند.

شماری از مریضداران می‌گویند که همزمان با افزایش رویداد های بیماری کووید نزده در کشور، بهای هر بالون گاز آکسیجن تا سه برابر افزایش یافته است.

فدراسیون اتاق های افغانستان مشکل کمبود آکسیجن را به بی برنامه‌گی های حکومت پیوند می‌دهد.

آنان می‌گویند که پیش از این ازحکومت خواسته بودند که برای کارخانه داران آکسیجن کمک کند اما اینکار نشد.

وزارت صحت افغانستان در پیوند به کمبود آکسیجن برای بیماران کرونا در کشور می‌گوید که امکان تهیه آکسیجن برای تمام نفوس افغانستان وجود ندارد.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه گفت: “در قسمت دستگاه تولید آکسیجن خصوصی وضعیت بهبود یافته و هفت دستگاه در کابل داریم. ولی بحث اساسی این است که تا کی دستگاه نصب کنیم؟ برای ۳۵ ملیون نفوس قطعا امکان توزیع آکسیجن نیست.”

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن