تیتر یک

با روی کار آمدن طالبان اشتغال زنان در افغانستان 25 درصد کاهش یافته است

براساس آمار جدید منتشرشده توسط سازمان‌ بین‌المللی کار (ILO)، سطح اشتغال زنان در افغانستان پس از روی‌ کارآمدن طالبان در سال ۲۰۲۱، به‌شدت کاهش یافته است.
طبق گزارش این سازمان، تخمین زده می‌شود در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲، اشتغال زنان ۲۵ درصد کم‌تر از سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ و قبل از تسلط طالبان بوده است. سطح اشتغال مردان در همین دوره، هفت درصد کاهش یافته است.
سازمان بین‌المللی کار گفته است محدودیت در مشارکت زنان در بازار کار به کاهش اشتغال زنان کمک کرده است.
به‌گفته‌ی این سازمان، اشتغال خانگی، به‌گونه‌ی غالب مشارکت زنان در بازار کار تبدیل شده و از کاهش بیشتر این رقم جلوگیری کرده است.
طالبان پس از دست یافتن به قدرت در ابتدا کار زنان در ادارات دولتی را منع کرده و طی‌ ماه‌های اخیر نیز زنان را از کار در نهادهای غیردولتی بازداشته‌اند.
رامین بهزاد، هماهنگ‌کننده‌ی ارشد سازمان بین‌المللی کار در افغانستان گفته است: «محدودیت‌ها برای دختران و زنان پی‌آمدهای شدیدی بر تحصیل و چشم‌انداز بازار کار آنان دارد.»
او افزوده است تأمین دسترسی برابر برای همه‌ی زنان و مردان جوان به آموزش و همچنین فرصت‌های شغلی مولد، همچنان یک چالش و اولویت اصلی برای آینده‌ی اقتصاد و جامعه‌ی افغانستان است.
گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۲، کل اشتغال اعم از رسمی و غیررسمی، ۴۵۰ هزار کم‌تر از قبل از تحول و بیش از ۹۰۰ هزار کم‌تر در مقایسه با یک سناریوی فرضی بدون تغییر در مدیریت بوده است.
علاوه بر این، سازمان بین‌المللی کار گفته است که درآمد نیروی کار به‌شدت آسیب دیده است و این وضعیت، به خانواده‌هایی که با افزایش قیمت مواد غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آسیب می‌زند.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن