افغانستانبرگزیده های سایت

برکناری پنج مقام ارشد ریاست برشنا

پنج مقام ارشد ریاست برشنا از سوی رئیس جمهور برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد اشرف غنى رییس جمهور کشور، پنج مقام ارشد ریاست برشنا را برکنار و معاونین شان را به حیث سرپرستان  ادارات مربوطه تعیین کرد.

بر اساس گزارش پژواک، یک منبع موثق در ریاست  برشنا گفته است که رئیس عملیاتى، رئیس مالى و ادارى، رئیس تجارتى، رئیس پروژه ها(PMO) و رییس برق کابل، امروز ازسوى رییس جمهور برکنار گردیده اند .

وی علت برکنارى این مقامات را مشخص نساخت؛ اما گفت که از این پنج مقام ریاست برشنا سپاس‌گزارى شده و معاونین شان به حیث سرپرست ها تعیین گردیده اند.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن