افغانستانبرگزیده های سایت

به سه قضیه فساد اداری رسیدگی شده است

دادستانی کل کشور گفته است که این اداره به سه قضیه فساد اداری رسیدگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید که تاکنون قضایای ۵۵ تن در پیوند به جرم‌های بزرگ فساد اداری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده ‌است.

به گفته‌وی، از میان این ۵۵ قضیه، به سه قضیه رسیدگی شده و متباقی آن تحت بررسی قرار دارند.

آقای رسولی تصریح کرد: ۳۱ تن نیز در پیوند به دست داشتن در فساد اداری بازداشت شده‌اند.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن