افغانستان

بیش از 19 هزار گدا از شهر کابل جمع‌آوری شده است

کمیته جمع‌آوری گدا‌ها، تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر اعلام کرده که بیش از 19 هزار گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده است.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ این کمیته امروز یک‌شنبه(13 قوس) با نشر اعلامیه‌ی گفته:” تا روز گذشته( 12قوس) به تعداد 19 هزار و 72 تن گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده است”.

در اعلامیه آمده است که از میان این گداهای جمع‌آوری شده به تعداد 10 هزار 961  زن می‌باشند که پس ارزیابی تعداد 4 هزار و 464  آن‌ها مستحق و به تعداد 6497تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

مسوولان این کمیته گفته که از میان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد 1737 تن مرد بوده که پس از ارزیابی تعداد 634 تن آنها مستحق و به تعداد 1103تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

اعلامیه افزوده: درمیان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد 6374 کودک است که تعداد 2609 تن آن‌ها مستحق و به تعداد 3703تن دیگر شان گداهای حرفه‌ای می‌باشند و همچنین به تعداد 62 کودکان بی‌سرپرست هستند که کودکان گدای بی‌سرپرست پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده می‌شوند.

 در اعلامیه آمده است که در این مراکز علاوه بر اعاشه به کودکان بی‌سرپرست زمینه‌ای آموزش نیز فراهم می‌گردد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن