اجتماعیافغانستانبرگزیده های سایت

ترافیک را هم به شهرداری بدهید؛ چه می شود!

بی کفایتی شهرداری کابل بخاطر خدمات شهری از آن جمله تنظیف، مسدود کردن سرک های فرعی توسط زورمندان، غصب زمین های دولتی و صدها مشکل دیگر… از هیچ کس پوشیده نیست.

حالا رییس جمهور آقای غنی گل دیگری را به آب داده طی فرمان اداره ترافیک کابل را نیز مربوط شهرداری ساخته و در فرمانی گفته است که در اینباره هرچه عاجل تر باید قانون موجود تعدیل شود.

شما قضاوت کنید ترافیک شهری از الف تا یا یک اداره نظامی دارای فورم و نشان است و شهرداری یک اداره ملکی، کارمندان نظامی را زیر اثر یک اداره ملکی بردن چه عواقبی دارد.

از سویی دیگر از مدتی بدینسو مسوولین ترافیک با همه مشکلات که دامنگیرشان است، از قبیل زورگویی های مقام های عالی رتبه وکلای پارلمان و لت و کوب کارمندان ترافیک توسط زورمندان بی فرهنگ و خدا ناترس؛ حالا که رییس جمهور اداره ترافیک را مربوط شهرداری می سازند، به عقیده من گند شهرداری کابل دامن ترافیک را نیز خواهد گرفت، از مسوولین عالی رتبه حکومت تقاضا می شود اگر کار خوب انجام داده نمی توانید کارهای گذشته را لطفا خراب نکنید، جناب آقای رییس جمهور و جناب آقای رییس اجرایی..

احمد سعیدی

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن