افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

ترور یک زن در قندهار

به گزارش خبرگزاری رشد، مقامات می‌گوید که مردان مسلح ناشناس شام گذشته یک زن را در منطقۀ فامیلی‌های حوزۀ دوازده‌هم شهر کندهار، آماج تیراندازی قرار دادند و کشتند.

مقامات امنیتی در ولایت قندهار می گوید که افراد مسلح ناشناس یک خانم را در این ولایت ترور کرده اند.

به گزارش خبرگزاری رشد، مقامات می‌گوید که مردان مسلح ناشناس شام گذشته یک زن را در منطقۀ فامیلی‌های حوزۀ دوازده‌هم شهر کندهار، آماج تیراندازی قرار دادند و کشتند.

تاکنون انگیزۀ این رویداد، روشن نشده‌است.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن