ورزشی

تعظیم و عذرخواهی بازیکنان جاپان پس از شکست

تعظیم و عذرخواهی بازیکنان جاپان پس از شکست
بازیکنان جاپان پس از شکست برابر کاستاریکا در جام جهانی مقابل هواداران تعظیم کردند و از آنها غذر خواستند

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن