برگزیده های سایتتیتر یک

حقیقت تلخ یک سرباز اردو

تراژیدی یک سرباز ارتش در هلمند، که زنده به گور می شود !

سربازی در جنگ سنگین هلمند ناپدید میشود و قومندانش بدون دقیق شدن مرگش راپور اورا بنام شهید تیر میکند اما قول اردو یک سرباز گمنام را که جسدش قابل شناسایی نبوده به خانواده اش بنام پسرشهید شده یی این خانواده با دولک افغانی پول اکرامیه تحویل میدهد.

خانواده هم جسد را به خاک می سپارند و مادر این سرباز به اثر درد و غصه از دست دادن پسرش جان میدهد و خانمش را هم برادرش نکاح میکند اما بعد از شش ماه در عملیات که زندان طالبان در نهرسراج شکسته شد این سرباز به سلامت ازاد میشود.

این سرباز زمانیکه به خانه میرود نه مادر زنده هست و هم خانمش منتظرش نمانده است.

اما نکته جالب اینکه قولی اردو حالا از این سرباز خواهان تحویل پول اکرامیه هست و میگویند باید پرداخت شود اما سرباز گفته در شش ماه که زندان طالبان بوده مادرش را با همسرش از دست داده و معاش شش ماه اش را برایش پرداخت کنند و پول اکرامیه را که به خانواده اش داده بودند در خیرات اش به مصرف شده است.

عبدالعزیز صفدری خبرنگار

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن