تیتر یک

خرد ورزی و تعامل، جلوگیری از تقابل

این در حالیست که عبدالله عبدالله نیز در تقابل با آقای غنی تصمیم داشت که مراسم تحلیف اش را همزمان با وی برگزار نماید؛ اما در این پا درمیانی از سوی ایالات متحده ظاهرا هر دو طرف منازعه، به پیشنهاد آمریکا تمکین نموده و مراسم تحلیف را به موعد معین واگزار نمودند

خبر گزاری رشد – کابل: پس از میانجیگری زلمی خلیلزاد و بعضی مقامات آمریکایی، ظاهرا تنش‌های ناشی از انتخابات فروکش نموده است، قرار بود که مراسم تحلیف به روز پنجشنبه ۸ حوت برگزار شود؛ اما ایالات متحده به عنوان شریک استراتژیک افغانستان و از حامیان اصلی دولت، از رئیس جمهور غنی خواست که مراسم تحلیف را تا نوزدهم حوت به تأخیر بیاندازد، آقای غنی نیز بنا بر اصل احترام متقابل، پیشنهاد ایالات متحده را پذیرفته و قرار است که در موعد تعیین شده مراسم تحلیف برگزار گردد.

این در حالیست که عبدالله عبدالله نیز در تقابل با آقای غنی تصمیم داشت که مراسم تحلیف اش را همزمان با وی برگزار نماید؛ اما در این پا درمیانی از سوی ایالات متحده ظاهرا هر دو طرف منازعه، به پیشنهاد آمریکا تمکین نموده و مراسم تحلیف را به موعد معین واگزار نمودند، آنچنان که سابقه فرهنگ سیاسی طی دو دهه اخیر را به مطالعه بگیریم، مقامات و رهبران سیاسی افغان، اکثرا به دور از همپذیری و رعایت قاعده بازی به تقابل و نفی همدیگر متمرکز اند.

فرهنگ سیاسی تقابل گرایانه طی این دو دهه نه تنها که هیچ جریان سیاسی را نتوانسته است به مرام و مقصد اصلی اش سوق دهد؛ بلکه به عنوان عامل اساسی تشتت و پراکندگی، زورمداری و بازی خارج از قاعده را در این میدان تقویت نموده است. در ادوار قبلی انتخابات نیز جنجال‌های اعلان نتایج دو جانب دخیل را به تقابل و کشور را به انارشیسم نزدیک ساخته بود، اما به محض تقسیم قدرت و کسب امتیاز، جنجال ها فروکش نموده و روال عادی حکومت داری به جریان افتاد، در انتخابات ۲۰۱۴ آقای عبدالله با سر سختی و لجاجت موفق گردید تا خودش را شریک قدرت بسازد، البته در آن زمان، شرایط مقتضی چنین امری بود که اگر حکومت اشتراکی تشکیل نگردد ممکن است دامنه بحران وسعت یافته و کشور را به سمت پرتگاه سیاسی سوق دهد؛ لذا چنین مسئله‌ی باعث گردید تا حکومت وحدت ملی به وجود بیاید.

اما اینبار، تقسیم قدرت با تیم بازنده ممکن به نظر نمی‌رسد؛ چون حکومتی که از مجرای سوق و اداره واحد کنترل نگردد منجر به بی ثباتی سیاسی گردیده و تاوان آن را ملت متحمل خواهند شد، هم اکنون مردم افغانستان به خرد و توانایی لازم در امر درک از اوضاع سیاسی رسیده اند تا به اشخاص فاقد نظم و برنامه وقع نگذاشته و به عنوان چوب سوخت جریان‌های سیاسی مورد استفاده قرار نگیرند؛ بنا بر این در شرایط کنونی یگانه مجرای رشد و توسعه کشور، احترام به قانون و اراده جمعی است، تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله در عوض تقابل با جریان سیاسی که مشروعیت مردمی دارد بهتر است به گفتگو و تعامل تمکین نماید، آقای عبدالله بعد از اعلان نتایج ابتدایی می‌دانست که برنده قطعی، تیم دولتساز است؛ اما از همان آوان به فکر چسپیدن به بدنه قدرت افتاده بود که اینبار یک امر غیر ممکن و به دور از احتمال به نظر می‌رسد، لذا بهترین شیوه‌ی ممکن در اینکه بقای سیاسی ایشان محترمانه حفظ گردد این است که جرأت پذیرش نتیجه انتخابات را داشته باشند و در امر رایج ساختن فرهنگ تعامل از مجرای خرد و درایت سیاسی زمینه ساز یک انقلاب فکری به سمت تساهل و قانون پذیری گردند؛ لذا جایگاه یک اپوزیسیون قوی و با برنامه در آینده نزدیک انتظار ایشان را می‌کشد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن