افغانستانبرگزیده های سایتجهان

دیپلماسی ده ساله روسیه با طالبان برملا شد

روزنامه امریکایی لاس انجلس تایمز به نقل از دیپلومات های غربی درکابل نوشته است که روسیه به افغانستان بازگشته است.

یک دپیلومات غربی که از معرفی نامش پرهیز کرده گفته است که فعالیت های روسیه درافغانستان افزایش یافته و بالمقابل تحرکات امریکا کاهش یافته است.

لاس انجلس تایمز به حواله یافته های ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که شبکه های جاسوسی روسی، مشورت های راهبردی، پول وجنگ افزار به شمول موشک های ضد تسلیحات هوایی برای طالبان فراهم کرده اند.

روزنامه امریکایی به نقل از منابع «رسمی» کابل روسیه در پیشروی های طالبان درکندز نقش دارد. یک مقام رسمی افغانستان از نشست های رسمی بین نماینده گان طالبان و سازمان اطلاعاتی روسیه درخاک تاجکستان وهمچنان در مسکو خبر داده و تایید کرده است که یکی از جلسات دو طرف در کندز برگزار شده بود.

این مقام افغانستان اضافه کرده که روسیه یک مرکز فرهنگستانی راهبردی نظیرآن چه درایران وجود دارد،  برای طالبان ایجاد کرده است.

روزنامه امریکایی در بارۀ تمرکز روسیه بر ولایت مرزی کندز هم مرز با تاجکستان اشاره کرده و به نقل از تحلیل گرمسایل سیاسی هارون «میر» نگاشته است که «هرکسی از تحرکات روسیه» درین منطقه آگاهی دارد. همچنان از حید «مژده» آگاه امورطالبان نیز نقل قول شده است که رابطه بین طالبان و روسیه از ده سال پیش برقرار بوده و درین جریان سران طالبان دو بار با مقامات روسیه در مسکو مذاکراتی انجام داده اند. به گفته مژده، طیب آغا مسئول سیاسی طالبان به مسکو اطمینان داده است که طالبان برای روسیه و آسیای میانه هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

گزارشنامه  افغانستان

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن