تیتر یک

رئیس جمهور به نیروهای امنیتی اجازه استعمال قوه نداد

براساس گزارش ارگ ریاست جمهوری، وی در این دیدار تأکید کرده است که پس از انجام موفقانه انتخابات، همه مسئولیت داریم تا مسایل شخصی را کنار گذاشته و بخاطر نجات کشور از آتش جنگ، تامین صلح و رسیدگی به مشکلات مردم، با هم متحد و یکجا شویم.

رئیس جمهور غنی در دیداری که امروز دوشنبه با شماری از بزرگان و متنفذین داشت گفته است که به تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده ام که در مقابل اعتراضات و تظاهرات اجازه استعمال قوه را ندارند.

به گفته رئیس جمهور غنی نیروهای امنیتی و دفاعی سرمایه ملی کشور است و نباید در سیاست های کوچک و اختلافات، دخیل شوند.

براساس گزارش ارگ ریاست جمهوری، وی در این دیدار تأکید کرده است که پس از انجام موفقانه انتخابات، همه مسئولیت داریم تا مسایل شخصی را کنار گذاشته و بخاطر نجات کشور از آتش جنگ، تامین صلح و رسیدگی به مشکلات مردم، با هم متحد و یکجا شویم.

رئیس جمهور غنی تأکید کرده است که  افغانستان در این مرحلۀ تاریخی به تیم متحد، منسجم و ملی نیاز دارد تا از بحران چهل ساله نجات یابد. وی افزوده است  که صلح به تمام افغان ها مربوط است، تمام ملت و شخصیت ها باید در آن شامل باشند.

وی با اشاره به این که آدرس صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان است گفت که صلاحیت های هیات مذاکره کننده محدود است.

به گفته وی درهیأت مذاکره کننده باید انعطاف باشد به این معنی که با توجه به موضوعات و نیازمندی ها، در آن تغییرات میاید.

رئیس جمهور غنی تصریح کرده است که هدف از مذاکرات ختم جنگ و تامین صلح و ثبات دائمی است. ملت آماده صلح است و در آتش بس سال گذشته، ظرفیت خود را در این زمینه نشان دادند.

وی گفت: پیام من برای طالبان این است که در رابطه به صلح باید به نتیجه برسند و بخاطر خدمت به وطن و ملت، به اراده مردم تسلیم شوند.

دیدار کنندگان نیز اظهار داشتند که افغانستان و منطقه به صلح و ثبات نیاز دارد و مذاکرات صلح باید دولت محور باشد، چون دولت برای ملت پاسخگو است. آنان به رئیس جمهور پیشنهاد نمودند که به عنوان رئیس جمهور منتخب کشور بخاطر رفاه، ثبات و آرامی در کشور، حمایت و اجماع همه را بدست آورد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن