افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

رئیس جمهور در نشست”مجمع جهانی شهری” در ابوظبی اشتراک می کند

رئیس جمهور محمد اشرف غنی، امروز در دهمین نشست “مجمع جهانی شهری” در ابوظبی اشتراک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رشد، براساس خبر نشر شده در صفحۀ فیسبوک ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی شام دیروز عازم ابوظبی شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نه‌شده است.

در این کنفرانس، احمد ذکی سرفراز شاروال کابل و خدیجه احمدی معاون شاروالی شهر نیلی، سخنرانی خواهند کرد.

در نشست “مجمع جهانی شهری” در ابوظبی، حدود ۱۸ هزار تن از ۱۶۸ کشور جهان اشتراک دارند که رهبران، نمایندگان جوامع، هنرمندان، تجار و سایر افراد در آن شامل اند.

در این نشست که به رهبری سازمان ملل متحد و ادارۀ هبیتات سازماندهی شده است، ۴۵۰ تن به نمایندگی از جوامع و کشورهای مختلف سخنرانی کرده، در مورد انکشاف شهری بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همچنان ۴۷۰ نمایشگاه نیز دایر می‌شود.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن