افغانستانبرگزیده های سایت

کسی من را مجبور به استعفا نکرده است

رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است که کنار رفتن اش ازین سِمت، منجر به آغاز کمک مالی جامعه جهانی به نظام انتخاباتی افغانستان شود.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ خبر کنار رفتن احمد یوسف نورستانی از کرسی ریاست کمیسیون انتخابات شام روز شنبه پخش و تائید شد.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در افغانستان جنجالی ترین انتخابات در جهان خوانده شده است.

پس از ادعا ها در مورد تقلب گسترده درین انتخابات، مقام های غربی گفتند تا زمانی که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحات بوجود نیاید، انتخابات افغانستان را تمویل نمی کنند.

آقای نورستانی گفته بود که برای برگزاری انتخابات ۲۴ میزان ۱۱۷ میلیون دالر نیاز است.

اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از نکته های کلیدی توافقنامۀ رهبران حکومت وحدت ملی این کشور است.

آقای نورستانی گفت کسی او را مجبور به استعفا نکرده است.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن