تیتر یکمصاحبه

روایت جالب امیر محمد ۱۴ ساله که از صفوف طالبان فرار کرده است

یک کودک چهارده ساله که به تازه گی از چنگ مخالفین مسلح دولت در ولسوالی چهار سده ولایت غور فرار نموده و به حکومت پیوسته است می گوید که سال قبل از سوی طالبان استخدام شده بود و آموزش های جنگی را در یک قرار گاه طالبان آموخته است.

خبرگزاری رشد – غور: مقامات در ولایت غور می گوید که طالبان خلاف قوانین حقوق بشری از کودکان بحیث سرباز در جنگ استفاده می کنند.

یک کودک چهارده ساله که به تازه گی از چنگ مخالفین مسلح دولت در ولسوالی چهار سده ولایت غور فرار نموده و به حکومت پیوسته است می گوید که سال قبل از سوی طالبان استخدام شده بود و آموزش های جنگی را در یک قرار گاه طالبان آموخته است.

امیر محمد ۱۴ سال سن دارد، او به خبرنگار خبرگزاری رشد در ولایت غور می گوید:” زندگی با طالبان برایم خیلی سخت شده بود، من به مدت یک سال با طالبان تنفگدارهمراه بودم، و این گروه من را آموزش های جنگی می دادند تا در آینده با نیروهای دولت در این ولایت بجنگم.”

او گفت که سخت‌ترین روز های زندگی اش را با مخالفین مسلح دولت سپری کرده است.

امیر محمد تنها طفلی نیست که طعمه این روزگار شده بلکه ده ها طفل دیگر نیز با حیله های طالبان این سرگذشت سخت را سپری کرده است و در قرار گاه های طالبان به سر میبرند.

با این حال سجاد ساحل؛ سرپرست کمیسیون حقوق بشر در ولایت غورگفت:” مخالفین مسلح دولت با استفاده از زنان و اطفال در جنگ ها ثابت ساختند که یک گروه ضد بشری است و در پی نابود ساختن هم نوع‌ان شان هستند”.

مسئولین حقوق بشر در ولایت غور می گوید که این کار طالبان خلاف ارزش های حقوق بشری و جنگی است و مخالفین دولت نباید از اطفال در جنگ کار بگیرند.

در همین حال حبیب الله راجی؛ قومندان امنیه ولسوالی چهار سده ولایت غور به خبرنگار ما در ولایت غور گفته است که طالبان با استفاده از زنان و اطفال و سپر نمودن آنها در نبردها میخواهند که پیروز میدان جنگ شوند، که در حقیقت این کار طالبان خلاف انسانیت و دور از مردانگی است.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن