افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یکمصاحبه

روند توزیع دیپلوم های دانشگاه های خصوصی به زودی آغاز میگردد

عارفه پیکار؛ سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مصاحبه به خبرگزاری رشد می گوید که روند توزیع دیپلوم های فارغین دانشگاه های خصوصی به زودی آغاز می گردد.

فارغین دانشگاه های خصوصی دیروز اعتراض کرده و ساعاتی دروازه  وزارت تحصیلات عالی افغانستان را بسته نموده اند و مسئولین این وزارت را به کفایتی و گرفتن پول متهم کرد”.

رئیس اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان دیروز به معترضین وعده کردکه از روز شنبه هفته آینده روند توزیع دیپلوم های فارغین دانشگاه های خصوصی را آغاز می شود”.

معترضین دیروز گفتند که بیش از ۲۰ هزار دانشجو فارغ شده اما تا هنوز دیپلوم های خویش را به دست نه آورده است.

با این حال خانم پیکارمی گوید: به دلیل تراکم کاری در وزارت تحصیلات عالی شاید روند توزیع دیپلوم های دانشگاه های خصوصی روز شنبه هفته آینده آغاز نشود. اما در جریان روز های بعدی این هفته روند توزیع آغاز می گردد.

خانم پیکار گفت: اگرنتایج فارغین دانشگاه های خصوصی به این وزارت رسیده باشد دیپلوم به آنها داده خواهد شد.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید: بعضی ازدانشگاه ها تا هنوز نتایج فارغین شان را برای ما نرسانیده است.

در حال حاضر ۱۳۰ دانشگاه خصوصی در کشور فعالیت دارد و به تعداد بیش از ۱۷۶ هزار دانشجو دارند.

محمد رقیب فیاض – کابل

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن