افغانستاناقتصادی

سرکنسول طالبان برای امارات متحده عربی معرفی شد

وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در یک نامه عبدالرحمان فدا را به عنوان سرقونسل تازه در شهر دبی در امارات متحده عربی معرفی کرد.
پیش از این مسعود احمد عزیزی سرقونسل افغانستان در دبی بود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این باره گفت: «دستگاه دیپلوماتیک امارت اسلامی در تمام بخش‌ها فعال است.»
عبدالرحمان فدا ریاست عمومی تشریفات وزارت خارجه تحت کنترل طالبان را به دوش داشت.
شماری از آگاهان، گماشته شدن سرقونسل امارت اسلامی را در حل مشکلات شهروندان به ویژه بازرگانان در دبی، مهم می‌دانند.
افزون بر این، آگاهان و دیپلومات‌های پیشین به این باور اند که این گماشتن‌ها به معنی روابط رسمی نیست بل برای حل مشکلات شهروندان است.
دبی از شهرهای کلیدی در بخش سرمایه‌گذاری و داد و ستد برای شهروندان کشور است. بربنیاد آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، نزدیک به هشتاد درصد از بازرگانان کشور در امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کرده و در بیش از پنجاه کشور روابط بازرگانی دارند.
پیش از این نیز دیپلمات‌های طالبان کار شان را به گونه رسمی در سفارت افغانستان در ایران و قونسلگری افغانستان در استانبول ترکیه، آغاز کرده‌اند.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن