افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

سفارت کانادا در کابل به چهار نهاد غیر دولتی افغان کمک نقدی فراهم کرده است

سفارت کانادا در کابل اعلان کرده است که برای تقویت فعالیت برخی از موسسات خیریه که در کابل و ولایات افغانستان کار می کنند، کمک نقدی را فراهم کرده و آن را به تازه گی در اختیار این موسسات قرار داده است.

برنامه جمعآوری اعانه برای موسسات غیر دولتی در سفارت کانادا در کابل، از پنج سال به این طرف آغاز گردیده است

سفارت کانادا در کابل اعلان کرده است که برای تقویت فعالیت برخی از موسسات خیریه که در کابل و ولایات افغانستان کار می کنند، کمک نقدی را فراهم کرده و آن را به تازه گی در اختیار این موسسات قرار داده است.

فرانسوا ریویست سفیر کانادا در کابل در پیامی گفته است که اعانه جمعآوری شده تحت برنامه Maple Ball امسال به چهار موسسه غیر دولتی افغانی که در زمینه های کمک به معتادین مواد مخدر، آموزش دختران و پسران و فراهم کردن سرپناه به افراد نیازمند کار می کنند، توزیع شده است.

سفارت کانادا گفته است که برنامه جمع آوری اعانه برای موسسات غیر دولتی کمک رسانی در افغانستان جدا از چهار چوب کمک های رسمی کانادا برای افغانستان، راه اندازی می شود که در آن عمدتا دیپلوماتها، کارمندان سفارت و برخی از افراد علاقمند کمک به نهاد های افغانی، سهم می گیرند.

فوچانا میک، سکرتر اول سفارت کانادا در کابل گفته است که اعانه جمع آوری شده امسال به نهاد های غیر دولتی کمپ مادر، زنان برای زنان افغان، ځوان کورنی و موسسه اف تی زید، که در بخش معارف و آموزش دختران کار می کند، تعلق گرفته است.

نهاد موسوم به کمپ مادر توسط لیلا حیدری یکی از فعالین مدنی در کابل اداره می شود، این نهاد بیشتر کمک های را برای معتادین مواد مخدر در افغانستان فراهم می نماید تا زمینه تداوی آنان فراهم شده و دوباره به زنده گی عادی برگردند. همچنان موسسه زنان برای زنان افغان، بیشتر در زمینه فراهم کردن سرپناه به آن عده از زنان و اطفالی کار می کند که زنده گی شان با خطر رو به رو باشد.

دو نهاد غیر دولتی دیگر، یکی ځوان کورنی که در مناطق فقیر نشین برای خانواده ها و به ویژه برای زنان و کودکان خدمات صحی را فراهم می کند و موسسه مکاتب برای دختران که تحت چتر آن حدود چهار صد تن از دختران سرگرم آموزش هستند، نیز این کمک نقدی را دریافت کرده اند.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن