افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

سپاهیان گمنام کودک پنج ساله را از چنگ آدم ربایان آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری رشد، در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که نیروهای این ریاست در عملیاتی طرح زیری شده محمد ذکریا طفل پنج ساله را از بند اختطاف چیان رها نموده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای می گوید که منسوبین این ریاست یک کودک پنج ساله از چنگ آدم ربایان آزاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری رشد، در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که نیروهای این ریاست در عملیاتی طرح زیری شده محمد ذکریا طفل پنج ساله را از بند اختطاف چیان رها نموده اند.

محمد ذکریا فرزند حاجی محمد یعقوب به تاریخ ۵ جوزا ۱۴۰۰ از نزدیکی خانه اش اختطاف و سپس به مکانی نامعلوم انتقال داده شد و آدم ربایان از خانواده‌ی ذکریا مبلغ پنج صد هزار افغانی جهت آزادسازی طفل مذکور درخواست کرده بودند.

نیروهای کشفی ریاست عمومی امنیت ملی مکان نگهداری ذکریا را تثبت کردند و در جریان عملیاتی طرح ریزی شده، نیروهای عملیاتی ریاست امنیت ملی این طفل پنج ساله را از بند آدم ربایان رها نمودند، به خانواده اش تسلیم کردند و محمد صدیق یک تن از آدم ربایان را در جریان این عملیات بازداشت کردند.

ریاست عمومی امنیت ملی گروه های اختطاف چی را شناسایی و تثبیت نموده است و به هیچ گروه آدم ربا  اجازه نخواهد داد تا از طریق ربودن شهروندان کشور و اخاذی به منافع شوم شان برسند.

تلاش های شبانه روزی افسران ریاست عمومی امنیت ملی در این راستا در حال افزایش است تا آسایش روانی و امنیت فزیکی شهروندان کشور فراهم شود.

 

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن