افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

سیستم دفاع هوایی در کابل فعال میشود

این سیستم در دفع راکت‌ها و مزایل‌ ها در جهان بر اساس تجربه سودمند ثابت شده است. در اعلامیه نهادهای امنیتی آمده است به آگاهی باشنده‌گان کابل و مناطق حوالی آن رسانده میشود که پیشاپیش در جریان باشند و با شنیدن صداها نگران نشوند.

نهادهای امنیتی اعلام کردند که قرار است سیستم تازه نصب شده‌ دافع هوا در شهر کابل امروز ( یک‌ شنبه۲۰سرطان) فعال شود.

این سیستم در دفع راکت‌ها و مزایل‌ ها در جهان بر اساس تجربه سودمند ثابت شده است.

در اعلامیه نهادهای امنیتی آمده است به آگاهی باشنده‌گان کابل و مناطق حوالی آن رسانده میشود که پیشاپیش در جریان باشند و با شنیدن صداها نگران نشوند.

نهادهای امنیتی گفته‌اند که این سیستم برای تامین امنیت ایجاد میشود که در احضارات جنگی اثر مثبت میگذارد.

این سیستم در پایتخت در حال فعال میشود که شهر کابل همواره هدف راکت پراگنی و پرتاب هاوان بوده است.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن