اجتماعیبرگزیده های سایت

شاید دیگر زمینی در کشور غصب نشود

بعد از غصب شماری از زمین های دولتی در ولایت های کشور، کابینه حکومت وحدت ملی طرح برنامه راهبردی پنج ساله جلوگیری از غصب زمین را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رشد به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، این طرح در نشست عصر دیروز کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شد.

بر اساس خبرنامه، در این نشست طرح پلان راهبردی پنج ‌ساله جلوگیری از غصب زمین مطرح گردید که کابینه طرح متذکره را مورد تائید قرار داد.

طبق این طرح، اداره اراضی افغانستان وظیفه دارد تا راهکاری را در رابطه به استرداد زمین ‌های غصب شده دولتی ترتیب و توام با برنامه راهبردی پنج‌ ساله، به شورای عالی اراضی و آب ارائه کند.

این در حالی است که هم اکنون نیز مقدار زیادی از زمین های دولتی و فضای سبز از سوی زورمندان و فرمانده هان نظامی غصب شده و حکومت تا حال در قبال استرداد آنها ضعیف عمل کرده است.

خبرنامه تاکید کرده است که سرپرست اداره ارگان ‌های محلی پیشنهاد آن اداره را بخاطر تفویض صلاحیت بیشتر به شاروال ‌ها ارائه کرده و ارگان ‌های محلی موظف شد تا پیشنهاد متذکره را غرض بحث بیشتر به شورای عالی اقتصادی مطرح نماید.

در این نشست بالای موارد دیگری نیز بحث شد که استراتیژی ملی احصائیه از آن موارد بود که بر اساس آن، اداره مرکزی احصائیه موظف شد تا ارقام احصائیوی را با وزارت‌ های احیا و انکشاف دهات و صحت عامه هماهنگ سازد.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن