افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

شبکه چهار نفری تروریستان در لغمان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری رشد، طلا محمد فرزند محمد اکبر باشنده اصلی قریه گبری مرکز لغمان سرگروپ شبکه ترورستی گروه طالبان مربوط به دلگی قاری محب، خیبر ولد گل عزیز باشنده قریه بصرام، زبیح الله ولد حاجی نور آغا باشنده اصلی قریه شاتوره مرکز لغمان و خان ولد حبیب الرحمن باشنده سالاب علیشنگ؛ افراد متذکره در تمامی فعالیتهای تخریبی و تروریستی از قبیل جاسازی ماین های خودساخت و ترور کارمندان دولتی در داخل شهر مهترلام ولایت لغمان سهم فعال داشته اند.

یک منبع امنیتی می گوید که شبکهٔ (۴) نفری فعالیت های تروریستی در شهر مهترلام لغمان از سوی منسوبین این ریاست شناسایی و دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری رشد، طلا محمد فرزند محمد اکبر باشنده اصلی قریه گبری مرکز لغمان سرگروپ شبکه ترورستی گروه طالبان مربوط به دلگی قاری محب، خیبر ولد گل عزیز باشنده قریه بصرام، زبیح الله ولد حاجی نور آغا باشنده اصلی قریه شاتوره مرکز لغمان و خان ولد حبیب الرحمن باشنده سالاب علیشنگ؛ افراد متذکره در تمامی فعالیتهای تخریبی و تروریستی از قبیل جاسازی ماین های خودساخت و ترور کارمندان دولتی در داخل شهر مهترلام ولایت لغمان سهم فعال داشته اند.

افراد دستگیر شده پلان انجام یک حملهٔ تروریستی را با استفاده از یک موتر سایکل مملو از مواد انفجاریه در داخل شهر مهترلام ولایت لغمان داشتند که قبل از رسیدن به هدف از سوی منسوبین امنیت ملی شناسایی و همراه با یک موتر سایکل تعبیه شده از مواد انفجاریه و یک میل سلاح کمری دستگیر شدند.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن