افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

شماری از اعضای هیات مذاکره کننده امروز به کابل می رسند

به گزارش خبرگزاری رشد، قرار است شام امروز خانم سرابی، داکتر امین احمدی، نقیبی، متین بیک و داکتر رسول طالب وارد کابل شوند.

منابع در تیم مذاکره کننده از باز گشت شماری از اعضای هیات مذاکره کننده در کابل خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری رشد، قرار است شام امروز خانم سرابی، داکتر امین احمدی، نقیبی، متین بیک و داکتر رسول طالب وارد کابل شوند.

این سفر در حالی صورت می گیرد که هیات طالبان تاحالا برای دور دوم گفتگو علاقه مندی نشان نداده اند.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن