تحلیلتیتر یک

شیعیان افغانستان دوباره به بازی بر میگردند

حواشی فربه‌تر از متن نشست ویانا
نشست ویانا در سه سال گذشته جدی ترین و حساب شده ترین همایش مخالفان گروه طالبان پس از فروپاشی دولت جمهوریت در پانزده آگست ۲۰۲۱ بود.
ویانا نشان داد که صفوف ضد تمامیت خواهی طالبان، دوباره فشرده تر می شود و به زودی این فشردگی روایت یک جانبه طالبان از مسائل افغانستان را به چالش کشیده است.
اما آنچه برای این قلم تعیین کننده محسوب می شود حاشیه های این نشست بود.
استاد محمد محقق جدی ترین موضع گیری را از آدرس شیعیان کشور اعلان کرد و آن استراتیژی تعامل آبرومندانه از موضع اقتدار با حاکمیت موجود بود.
و در غیر این صورت آخرین تیر تیرکش، مقاومت مسلحانه برای احیای حقوق حقه جامعه شیعی افغانستان خواهد بود.
همچنان موجودیت آقای شیخ ذکریا مشکور کابلی یکی از فیگور های مطرح شیعیان افغانستان، که بارها صدای اعتراضش را علیه تمامیت خواهی گروه طالبان از اروپا تا آسیا بلند کرده است
وی در تمامی مجامع ملی و بین المللی علیه گروه طالبان موضع شفاف اتخاذ کرده است.
حضور موثر ایشان در روند ویانا، همراه و همسو با استاد محقق، راهبردی ترین پیام برای جزایر جدا افتاده، جامعه شیعه در افغانستان بود.
در دو دهه گذشته شیعیان افغانستان در میدان سیاست کشور خیلی بد بازی کردند و نتیجه اش آن است که امروز شاهد هستیم.
ظهور احزاب جیبی و خانوادگی، فروپاشی احزاب سیاسی استخوان دار و تجزیه آنها به شاخه های متعدد و استفاده از متغیر های قومی برای کسب اقتدار، روایت یک صدایی جامعه شیعه را به چالش گرفت و اقتدار شیعی افت وحشتناکی نمود.
چنانچه دیدیم(به قول استاد محقق) کاراکتر های شیعی جز مسافران سرگردان در دهلیز های ارگ نبودند.
حالا افغانستان آبستن تحولات جدیدی است و موج های جدیدی در حال اوج گرفتن است.
اگر شیعیان افغانستان همانند حضور در نشست ویانا حساب شده بر این موج ها سوار شوند و در یک همسویی کامل این امواج را هدایت کنند شکی نداریم که پایان این راه، اقتدار از دست رفته جامعه شیعی افغانستان درتمام حوزه ها خواهد بود.
آری تندی مکن برادر هم سرنوشت من …

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن