تیتر یک

صلیب سرخ از بدتر شدن فقر در افغانستان هشدار داد

این کمیته امروز دوشنبه (11 میزان) در تویترش نوشته که ده‌ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده‌اند و برای گذراندن زندگی تلاش می‌کنند

کمیته صلیب سرخ جهانی از بدتر شدن وضعیت
اقتصادی مردم افغانستان و تشدید فقر در این کشور هشدار داده‌است.
این کمیته امروز دوشنبه (11 میزان) در تویترش نوشته که ده‌ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده‌اند و برای گذراندن زندگی تلاش می‌کنند.صلیب سرخ افزوده که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، باید سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مربوط به سازمان ملل بارها ازتشدید گرسنگی در افغانستان به ویژه در زمستان پیش رو ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستار کمک شده‌است.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن