اجتماعیافغانستان

طالبان سه موسسه تحصیلی را در کابل مسدود کردند

وزارت تحصیلات عالی طالبان فعالیت تدریسی سه مؤسسه‌ی تحصیلی خصوصی در کابل را تعلیق کرد.
این مؤسسات شامل نورین، بیان و غازی امان‌الله‌خان می‌شود.
در فیصله‌ی نشست رهبری وزارت تحصیلات عالی طالبان آمده است فعالیت تدریسی این سه مؤسسه‌ی تحصیلی خصوصی تا تکمیل شرایط تعلیق خواهد بود.
وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است مؤسسات تحصیلی یادشده، فیس دانشجویان تازه‌جذب‌شده را مسترد کنند و همچنین دانشجویان برحال به سایر مؤسسات تحصیلی خصوصی تبدیل شوند.
این وزارت گفته است مؤسسات تحصیلی نورین، بیان و غازی امان‌الله‌خان اجازه‌ی جذب دانشجو را ندارند.
یکی از دانشجویان یکی از این مؤسسات تعلیق‌شده نیز گفت قرار است فیس شان دوباره پرداخت شود، اما فعالیت مؤسسه‌ی تحصیلی آنان تعلیق شده است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در این زمینه رسما چیزی نگفته است.
اخیر برخی از مؤسسات تحصیلی خصوصی به‌‌دلیل کاهش دانشجو و ممنوعیت تحصیلی دختران، ورشکسته شده‌اند.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن