تحلیل

فریبی به نام حکومت همه شمول

اعضای کابینه امارت اسلامی اعلام شد. چنانکه از رفتار طالبان قابل پیش بینی بود، کابینه ای یک‌دست از پشتون ها و مولوی ها.
پشتون‌ها یا دست‌کم طالبان برای تشکیل چنین کابینه ای تلاش‌های فراوانی انجام دادند.

پالیسی پشتونیزه سازی قدرت و حذف فیزیکی و سیستماتیک اقوام دیگر از ساختار قدرت و تصمیم‌گیری کلان کشور توسط حامدکرزی، اشرف غنی و تکنوکرات‌ها از یکسو و مولویان امارت اسلامی از سوی دیگر پس از سال‌ها تئوریزه شده و با برنامه‌های فوق سری اجرایی گردید.

اکنون پس از بیست سال جنگ، انتحار، خون‌های ریخته شده و لابیگری های بسیار انحصار و پشتونیزه سازی به صورت کامل انجام شد.
برخی از افراد به شعار واهی و اغوا کننده‌”همه شمول” طالبان کیسه دوخته بودند چنانکه عده فریب شعار”ملت سازی” تکنوکرات‌ها را خورده بودند؛ این کابینه امیدهای آنان را نیز بر باد داد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن