افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

فعالان حقوق بشر فراخوان اعتراض جهانی در مورد نشست دوحه دادند

شماری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به منظور تحریم سومین نشست دوحه در مورد افغانستان به ویژه دعوت از طالبان و برآیند مشکوک این نشست، فراخوان اعتراضات جهانی داده‌اند.

این فعالان امروز شنبه 26 جوزا، با نشر یک فراخوان عمومی از شهروندان افغانستان و دیگر حامیان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته که نسبت به هرگونه مذاکره با طالبان در نشست دوحه اعتراض کنند.

در این فراخوان آمده که سازمان ملل و شماری از کشورها به دنبال مشروعیت‌بخشی به طالبان هستند، امری که سبب انکار حقوق میلیون‌ها زن در افغانستان می‌شود.

آنان دعوت طالبان در نشست سوم دوحه را تحریم کرده و از دیگر شهروندان افغانستان و مدافعان حقوق بشر نیز خواسته‌اند که با برگزاری خیمه‌های تحصن این نشست را محکوم کنند.

بر بنیاد تقسیم اوقات از قبل تعیین شده، قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایندگان ویژه کشورها تا دو هفته دیگر برگزار شود.

در این نشست از طالبان نیز دعوت شده‌است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر این نشست را سفیدنمایی و مشروعیت بخشی به طالبان خوانده و نسبت به نتایج آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

احمد مختار قادری

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن