برگزیده های سایت

فعالان زن در کابل برای احقاق حقوق زنان تظاهرات کردند

این زنان معترض شعارهای "زن‌، زنده‌گی، همبسته‌گی"، "بدون زن هیچ‌ جامعه‌ای به خوش‌بختی نمی‌رسد" و "تا آخر برای حقوق خود می‌رزمیم" را با خودشان حمل می‌کردند.

شماری از فعالان زن در شهر کابل برای احقاق حقوق زنان به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ این زنان که شمار شان به بیش از ده نفر می‌رسید امروز پنج‌شنبه (3 قوس) در منطقه جوی شیر جاده زیارتگاه شاه دو شمشیره شهر کابل راهپیمایی کردند.

آنان با سر دادن شعارهای خواستار احقاق حقوق خود از جمله حق آموزش و کار شدند.

این زنان معترض شعارهای “زن‌، زنده‌گی، همبسته‌گی”، “بدون زن هیچ‌ جامعه‌ای به خوش‌بختی نمی‌رسد” و “تا آخر برای حقوق خود می‌رزمیم” را با خودشان حمل می‌کردند.

آنان از سایر زنان کشور نیز خواستند که به جنبش حق خواهی زنان به منظور احقاق حقوق شان بپیوندند

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن