اجتماعیافغانستان

فیسبوک خبرگزاری باختر را مسدود کرد

صفحات فیسبوک بخش های فارسی و پشتو خبرگزاری باختر که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان همسو با گروه طالبان فعالیت می کرد مسدود شد.
به گزارش منابع خبری این برای دومین بار است که فیسبوک این خبرگزاری را مسدود می کند.
خبرگزاری باختر در حکومت پیشین یک خبرگزاری دولتی محسوب می شد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بسیاری از رسانه ها سقوط کرد و گروه طالبان با وضع محدودیت های سخت مانع از فعالیت آزاد بسیاری از رسانه ها شد.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن