افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

قاچاقچی بزرگ و مافیای مواد مخدر بازداشت شد

وزارت امور داخله می گوید میان احمد احمدی، یکی از بزرگترین قاچاقچیان ومافیای مواد مخدر که در عین حال منسوب این وزارت بود، توسط پولیس بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری رشد، نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله که امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، دست آوردهای یک ماه اخیر پولیس را بیان می کرد افزود: میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه کابل که از جملهء بزرگترین قاچاقچی ومافیای مواد مخدر وحامی بزرگ تکثیر مواد مخدر در کابل بود، اخیرا توسط منسوبین عملیاتی این وزارت بازداشت شد.

او گفت میان احمد که رییس گروپ افغان سویس نیز بود، در تمام حوزه های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر می کرد و از فروشنده گان مواد مخدر باج می گرفت.

رحیمی گفت که همراه با میان احمد، لومری څارن اجمل، آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم شهر کابل، لومړی څارن عبادالرحمان، قوماندان تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل، سمونیار الله داد، معاون مدیریت کنترول مواد کیمیاوی پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل، څارمن فریدالله، آمر تحلیل وارزیابی مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل ولومړی څارن لمر، آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل نیز بازداشت شده اند.

او گفت که دوسیه های نسبتی این افراد تکمیل گردیده و به مراجع عدلی وقضایی محول شده است.

سخنگوی وزارت امور داخله با تأکید بر آنکه میزان جرم های سازمان یافته در نتیجه عملیات ها در چند ماه اخیر، اکنون به مراتب کاهش یافته است، افزود: وزیر امورداخله به تمام منسوبین مبارزه با جرایم وزارت امور داخله وقوماندانی امنیه کابل دستور داده است که به گونه جدی علیه جرم های جنایی ومجرمین مبارزه کنند.

رحیمی گفت در نتیجه عملیات های پولیس در یک ماه گذشته ۳۷۱ تن از کسانی که متهم به قتل، غارت، چپاولگری، رهزنی، اختطاف وزورگویی بودند، بازداشت شده اند که دوسیه های نسبتی آنها به اداره لوی څارنوالی محول گردیده است.

او افزود که در یک ماه گذشته در سراسر کشور ۱۷۷۳ تن به ارتباط جرم های گوناگون بازداشت گردیده اند.

رحیمی گفت که در یک ماه گذشته در بخش مبارزه با تروریزم ۱۸۸عملیات مشترک از سوی نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور برضد دشمن راه اندازی گردیده است که در نتیجه ۶۱۵ تن کشته، ۳۶۶ تن زخمی شده اند.

او گفت در نتیجه ۴۴ عملیات نیروهای مبارزه با مواد مخدر در یک ماه گذشته، ۲۲۳۸۴۱ کیلوگرام مواد مخدر از قاچاقچیان به دست آمده است.

سخنگوی وزارت امور داخله در واکنش به اعلامیه اخیر تعدادی از رسانه ها که از این وزارت نیز به عنوان یکی از نهاد های بسته در ارایه اطلاعات به رسانه ها عنوان کرده بودند، گفت: وزارت امور داخله در زمینه ارایه اطلاعات به رسانه ها بیش از پیش تلاش کرده است.

اوگفت از سوی این وزارت در شش ماه گذشته ۵۴۸۰ مصاحبه با رسانه ها صورت گرفته، ۳۶ کنفرانس خبری از سوی این وزارت برگزارگردیده و نماینده گان این وزارت همچنان در ۱۱۸ میز گرد رسانه ها اشتراک داشته اند.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن