افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

قصر سفید از افزایش تولید تریاک در افغانستان خبر داد

دفتر ملی پالیسی کنترول مواد مخدر قصر سفید نتایج سنجش سالانه حکومت ایالات متحده از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان را نشر کرد.

حکومت ایالات متحده تخمین کرده است که کشت کوکنار در سال ۲۰۱۹ در مقایسه به سال ۲۰۱۸ کاهش یافته، اماتولید بالقوۀ تریاک خالص در افغانستان افزایش یافته است.

این دفتر قصر سفید گفته است که کشت کوکنار در سال ۲۰۱۹ در افغانستان ۲۸ در صد کاهش داشت. در سال ۲۰۱۹میلادی ۱۶۰هزار هکتار زمین و در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۲۱ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.

اما این دفتر گفته است که تولید بالقوۀ تریاک در افغانستان افزایش یافته است.

در سال ۲۰۱۸ تولید تریاک خالص در افغانستان ۵۵۵۰ تن بود در حالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶۷۰۰ تن تخمین شده است.

ارزش پایین نرخ تریاک در زمان کشت باعث کاهش کشت کوکنار شده است و افزایش تولید بالقوۀ تریاک، در نتیجۀ آب و هوای مناسب و شرایط خوب حاصلات، به میان آمده است.

کشت کوکنار و تولید متداوم تریاک به پیمانۀ بزرگ، قابلیت حکومت افغانستان را در تنفیذ قانون و ترویج حکومتداری خوب، بیشتر پیچیده ساخته است.

قصر سفید گفته است که عواید ناشی از مواد مخدر توسط شورشگران باعث ناامنی طولانی و افزایش فساد شده است.

این دفتر قصر سفید گفته است که حکومت ایالات متحده برای تقویت مشارکت پایدار و رسیدگی به مشکلات جدی، به گونه متداوم با حکومت افغانستان کار خواهد کرد.

دفتر ملی پالیسی کنترول مواد مخدر قصر سفید گفته است که تمامی این تخمین ها بر اساس معلومات به دست آمده به سطح ولایات صورت گفته است.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن