برگزیده های سایتجهان

مجلس سنای امریکا ترامپ را از استیضاح تبریه کرد

در آخرین روز بررسی استیضاح دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه پنجم فبروری (۱۶ دلو) به تبریۀ آقای ترمپ از استیضاح رای داد.

رییس جمهور ترامپ به دو مورد اتهام، “سوءاستفاده از قدرت” و “ممانعت در برابر کار کانگرس” از سوی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا استیضاح شده بود.

سناتوران در مورد اتهام “سوءاستفاده از قدرت” ۵۲ رای منفی و ۴۸ رای مثبت دادند. همچنین مورد “ممانعت در برابر کار کانگرس” ۵۳ رای منفی و ۴۷ رای مثبت آورد.

از آنجاییکه نصاب لازم برای تایید اتهامات وارده بر رییس جمهور رای مثبت دو ثلث مجلس ۱۰۰ عضوی سنای امریکا بود، جان رابرتز، رییس محکمۀ عالی ایالات متحده و قاضی جلسۀ سنا، آقای ترامپ را مبرا از اتهامات وارده اعلام کرد.

مت رامنی، یگانه سناتور جمهوریخواه بود که رییس جمهور را در اتهام “سوء استفاده از قدرت” گنهکار معرفی کرد.

آقای رامنی روز چهارشنبه پنجم فبروری در مجلس سنا گفت که آقای ترامپ از اعتماد عامۀ امریکا “سوءاستفادۀ هولناک” کرده است.

شروع مراحل استیضاح رییس جمهور ترامپ از زمان بررسی در مجلس نمایندگان تا فرجامین روز آن در سنا ۸۴ روز طول کشید.

مجلس سنای امریکا که در آن هم حزبی‌های جمهوریخواه آقای ترامپ اکثریت دارند، حدود ۲۰ روز پیش رسیدگی به اتهامات بر رییس جمهور را آغاز کرده بود.

رییس جمهور ترامپ از آغازین روزی که مراحل بررسی استیضاح روی دست گرفته شد، آن را جعلی و خیالی خوانده بود.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن