افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

محب: خروج امریکا از افغانستان، زمینه فروپاشی نظام را فراهم کرد

مشاور امنیت ملی اشرف غنی، رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت: تصمیم جدی جو بایدن برای خروج بی‌قیدوشرط و بدون برنامه‌ریزی انتقالی، فرصت فروپاشی نظام در افغانستان را فراهم کرد.

حمدالله محب در گفتگو با روزنامه فارین پالیسی گفت: « ما دائما درخواست کرده بودیم که یک روند خروج تدریجی به ما امکان دهد تا به درستی برای پر کردن شکاف ها و کاستی‌هایی که با خروج کامل آمریکا ظاهر می شد آماده شویم، اما این اتفاق نیفتاد.»

او با توجه به توافقنامه دوحه گفت که دولت افغانستان در حاشیه قرار داشت و آمریکا با طالبان برای اینکه به جنگ خود در افغانستان پایان دهد، به طالبان امتیاز داد که این وضعیت سردرگمی و روایت متناقضی را در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایجاد کرده بود.

محب گفت که هفته‌های قبل از فروپاشی، آن‌ها به این درک رسیده بودند که نظام سقوط خواهد کرد. به گفته او آن‌ها در پی تحلیل اوضاع برای جلوگیری از سقوط نظام و خونریزی بودند.

مشاور امنیت ملی اشرف غنی گفت: «اگر ما می‌ماندیم و جان رئیس جمهور را به خطر می‌انداختیم، جنگ خانه به خانه در کابل آغاز می‌شد و دیگر سناریوی معامله انتقال قدرت صورت می‌گرفت، اساسا به دولت طالبان مشروعیت می‌دادیم.»

محب گفت: «این یک واقعیت شناخته شده است که اگر حمایت‌های پاکستان نبود، حتی طالبان وجود نداشت.»

لینک کوتاه
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن