افغانستانتیتر یک

نامه سرگشاده کارمندان اداری دادگاه عالی افغانستان

حضور مقام های جامعه بین المللی و کشورهای حامی حقوق بشر جهان!
محترما !
کارمندان اداری دادگاه عالی افغانستان اعم از طبقه ذکور و اناث قبلا با بدست آوردن امتیازات و معاش ناچیز منجیث معاونان قضات مسئولیت پرچالش و پر خطر را در مرکز ولایات کشور ایفا نموده اند و در امر تحقق قانونمندی و تامین عدالت در جامعه جهت جلوگیری از جنایات بشری با مافیای ملی و بین المللی، قاچاق بران مواد مخدر، اختطاف گران، قاتلین، متجاوزین و غاصبین زمین متقابل بوده و در تنظیم تمام امورکاری رسیدگی به قضایا (جلب، احضار، تنظیم جلسات علنی، گرفتن محضر، اقرار و اعتراف مجرمین) با قاضی دوسیه همکار بودند.
و اینک باسقوط حکومت قبلی و روی کار آمدن طالبان همه مجرمین از زندانها آزاد و با پیوستن با تعداد افراد خودسر و مسلح طالبان تهدید بزرگ به کارمندان ادارای اعم طبقه ذکور و اناث دادگاه عالی افغانستان و حتی فامیل های آنها گردیده اند.
و همچنان قابل یاد آوری است که این کارمندان پس از سقوط حکومت قبلی دست شان از کار گرفته شده، و از سه ماه بدین سو به حالت بی سرنوشتی قرار داشته و با مشکلات اقتصادی بزرگ دست و پنجه نرم میکنند.
با تحریر نامه هذا از جامعه بین المللی و کشورهای حامی حقوق بشر جهان تقاضا داریم تا به عنوان پناهنده به کشور امن پذیرفته شویم درغیر آن جهان شاهد فاجعه انسانی و قتل هزاران کارمند اداری دادگاه عالی افغانستان خواهد بود.

لینک کوتاه

https://www.roushd.news/r421p
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن