تاکید رئیس جمهور بر برانسجام مردمی و تغیر در شیوه های کمپایم محو پولیو

نشست تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، در مورد اتخاذ تدابیر بیشتر در راستای محو پولیو در افغانستان دایر گردید.

به گزارش خبرگزاری رشد، در این نشست که دیروز در قصر گلخانۀ ارگ انجام شد، در آن ریچارد پیپر کورن نماینده سازمان صحی جهان، ادیل خودر نمایندۀ ادارۀ یونیسف، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و داکتر نجیب الله مجددی مشاور رئیس جمهور حضور داشتند.

ابتدا نمایندۀ های سازمان صحی جهان و ادارۀ یونیسف در مورد فعالیت های نهادهای مربوطه شان در زمینۀ اتخاذ راهکارهای سریع برای رسیدن به افغانستان عاری از پولیو، به رئیس جمهور معلومات دادند. رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات متذکره، ضمن اینکه افزایش واقعات پولیو در شماری از ولایات کشور را نگران کننده خواند، گفت که منابع  تخصیص داده شده برای محو پولیو باید به صورت درست به مصرف برسد و حکومت افغانستان آمادۀ هرگونه اقدام در راستای محو پولیو می باشد.

رئیس جمهور بر انسجام مردمی و همچنان افزایش و تغییر در شیوه های کمپاین محو پولیو در افغانستان و همه شمول ساختن کمپاین های متذکره، تاکید ورزید.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن