افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

وزارت مهاجرین ۲۴۳ میلیون افغانی را برای کمک به خانواده های بیجاشده اختصاص داده است

وزارت امور مهاجرین وعوت کنندگان می‌گوید که چند ماه پیش از فرا رسیدن فصل زمستان، در هماهنگی با نهادهای ذیربط ملی و بین‌المللی، شمار فامیل‌های بیجاشده داخلی را که نیاز جدی به مساعدت دارند، ۹۵۳۵۰ فامیل تخمین شده است.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان که روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در مورد فراهم سازی کمک ها به بیجاشده گان داخلی صحبت می کرد، گفت در هماهنگی با نهاد های ذیربط ملی وبین‌المللی، مساعدت‌هایی برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

او گفت که وزارت مالیه کشور، مبلغ ۲۴۳ میلیون افغانی را به هدف مساعدت خانواده‌های بیجاشده داخلی در فصل سرما، تخصیص داده است.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت که با در نظرداشت منابع موجود، در مجموع ۷۳۷۴۳ خانواده بیجا شده مساعدت زمستانی در یافت می‌کنند.

از این جمله ۶۱۸۲۹ فامیل بیجاشده توسط موسسات همکار ملی وبین‌المللی مساعدت می‌گردند و ۱۱۹۱۴ خانواده بیجا شده که بسیار آسیب پذیر دانسته شده‌اند، از سوی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان مساعدت می‌گردند.

آقای بلخی در همین حال گفت که ۲۱۶۰۷ خانواده بیجاشده بنا برعدم بودجه از مساعدت‌های بشری باز خواهند ماند، اما تأکید کرد که تلاش برای دریافت کمک‌ها از منابع ملی و بین‌المللی برای این فامیل‌ها جریان دارد.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت تا هنوز ۴۷۵۶۶ فامیل مساعدت‌های بشری موسسات همکار ملی وبین‌المللی را درسطح کشور دریافت نموده‌اند و پروسه سروی وتوزیع مساعدت به فامیل‌های باقی مانده جریان دارد.

او همچنان گفت که از میان ۱۱۹۱۴ خانواده بسیار آسیب پذیر، ۶۳۱۷ خانواده آن مساعدت‌های نقدی وزارت مهاجرین وعودت کنندگان را به دست آورده اند و پروسه سروی فامیل‌های باقی مانده جریان دارد.

به گفته وزیر مور مهاجرین وعودت کنندگان، تا اکنون به گونه مجموعی ۵۳۸۳۷ فامیل بیجاشده داخلی مساعدت زمستانی در یافت نموده‌اند و تا یک هفته دیگر روند توزیع این مساعدت‌ها تکمیل خواهد شد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن