افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

وضعیت افغانستان در یکصد روز حکومت طالبان

۱- ایجاد حکومتی متشکل از تمام جناح های طالبان و‌ گروه های افراطی؛ بدون مشارکت دیگر اقوام و جناح های سیاسی
۲- حذف کامل زنان از اجتماع و سیاست
۳- فرو‌پاشی اردو و پولیس ملی
۴- تداوم همه روزه ی حملات انتحاری و انفجاری
۵- تداوم ترورهای هدفمند و ناامنی
۶- تداوم خویش خوری و مقرری های سمتی و غیر شایسته در ادارات دولتی
۷- برکناری روسا و آمرین وزارتخانه و ادارات دولتی و تقرر نزدیکان و دوستان غیر مسلکی سرپرست وزیران طالب بجای آنها
۸- وجود خفقان و جلوگیری از آزادی بیان در فضای حاکم بر رسانه ها
۹- ناامیدی و سرخورده گی گسترده جوانان و‌ تحصیل کرده گان و افزایش بی سابقه مهاجرت های قانونی و غیر قانونی
۱۰- فروش گسترده دختران و اطفال توسط خانواده ها بخاطر فقر
۱۱- کسب رتبه غمگین ترین کشور جهان
۱۲- کاهش ارزش پاسپورت افغانی و شناخت آن بعنوان بی ارزش ترین پاسپورت جهان
۱۳- بسته شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب
۱۴- سقوط اعتبار بانک ها و کاهش بی پیشینه ی نقدینگی

برگرفته از برگه داکتر ذکیه عادلی معین پیشین وزارت عدلیه

لینک کوتاه

https://www.roushd.news/r389p
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن