افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یکمصاحبه

پیمان امنیتی کابل- واشنگتن جز بدبختی دست آوردی نداشت

در روز دوم تشکیل حکومت وحدت ملی، پیمان امنیتی با آمریکا امضا شد، اما تا هنوزهیچ تغیردرقبال امنیت افغانستان رونما نشده بلکه هر روز وضعیت امنیتی بدتر میشود.

این در حالی است که با عقد توافق نامه امنیتی میان افغانستان و امریکا آمریکا حضور گروه تروریستی داعش در کشور افزایش یافته است.

حال سوال اینجاست که چرا بعد ازامضای پیمان امنیتی با آمریکا وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شد؟

این امنی ها هر روز در حال افزایش است و حملات تروریستی بالای مکان های عمومی بیشتر شده است.

سوال دیگری نیز در این مورد مطرح می شود که مفاد توافق نامه امنیتی برای مردم افغانستان چیست؟

این سوالات را با کار شناسان امور امنیتی در میان گذاشتیم.

احمد سعیدی آگاه مسایل سیاسی و منطقه ای به خبرگزاری رشد گفت: امضای پیمان امنیتی با آمریکا جز بد بختی هیچ دست آوردی  دیگری برای مردم افغانستان نداشت.

آقای سعیدی گفت: “این پیمان برای صلح، صفا، امنیت و آرامش هیچ دست آورد نداشته بلکه هر روز بدبختی را درافغانستان اوج داده است”.

این آگاه مسایل سیاسی و منطقه ای افزود: پیمان امنیتی برای مردم افغانستان بسیار قیمت تمام شد و خون‌های بسیار به خاطر این پیمان ریخته شده اند.

آقای سعیدی می گوید: حالا زمان آن رسیده اند که در باره پیمان امنیتی تجدید نظر شود، تا دست شرکت آدم کش آمریکایی(بلک واتر) از دامن مردم مظلوم افغانستان کوتاه شود.

اقای سعیدی می گوید: امضای این پیمان امنیتی دست شرکت آدم کش بلک واتر را بالای مردم افغانستان آورده و ما هر روز شاهد بدبختی هستیم.

با آمدن ناتو در راس آن آمریکایی ها تا هنوز بیش ازیک هزار حمله تروریستی درافغانستان انجام شده است که باعث کشته و زخمی شدن هزاران  افراد ملکی بیگناه شده است، درآخرین مورد حمله دو شب قبل بالای هوتل انتر کانتیننتال حمله صورت گرفت، که ۱۴ خارجی و ۵ تن افغانی جانهای شیرین خود را ازدست دادند.

محمد رقیب فیاض – کابل

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن