افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

کانادا برای آموزش دختران و زنان افغانستان، ۹٫۱ میلیون دالر کمک می کند

در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده است که کانادا از این میان ۱۲میلیون دالر کانادایی( 9.1 میلیون دالر امریکایی) را برای آموزش دختران و زنان افغان در مناطق دوردست افغانستان در جریان سال های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۲تعهد کرده است.

مریم منصف؛ وزیر توسعه جهانی و وزیر زنان و برابری جنسیتی کانادا در نشست وزیران کشورهای جی-هفت در پاریس در پایان نشست اعلام کرد که کشور برای حمایت از تلاش ها برای رشد و زمینه سازی آموزش زنان و کودکان به ویژه در کشورهای جنگی و بحرانی رو به توسعه، چهارصد میلیون دالر کانادایی کمک خواهد کرد.

در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده است که کانادا از این میان ۱۲میلیون دالر کانادایی( ۹٫۱ میلیون دالر امریکایی) را برای آموزش دختران و زنان افغان در مناطق دوردست افغانستان در جریان سال های ۲۰۱۹ – ۲۰۲۲تعهد کرده است.

در این خبرنامه آمده است که این پروژه ها از طریق نهاد «برک» پیاده خواهد شد. این مقام کانادایی افغانی‌الاصل در آغاز هفته روان در نشست پاریس با همتایانش از کشورهای عضو جی-هفت اشتراک کرد.

خانم منصف در مورد اهمیت برابری جنسیتی و رشد اقتصادی زنان در راستای تامین صلح جهانی سخنرانی کرد و راه های مبارزه با چاش های این بخش را به بررسی گرفت.

خانم منصف در این سخنرانی برای برخی کشورهای افریقایی حدود ۲۵پروژه را تعهد کرد که در بخش آموزش و زمینه سازی کار و نیرومندی زنان و دختران موثر خواهد

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن