اقتصادیچندرسانه ای

کاهش سرمایه گذاری در افغانستان

رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) میگوید که میزان و ارقام موجود نشان میدهد که در ۹ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته است.

محمد قربان حقجو؛ رییس اداره آیسا می گوید، با وجود افزایش ۲۱ درصدی مالیات و افزایش صادرات در سال ۲۰۱۵ میلادی، اما در ۹ ماه گذشته سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته است.

آقای حقجو افزود که در ۹ ماه گذشته کمتر از ۶۰۰ میلیون دالر در افغانستان سرمایه گذاری شده این درحالی است که در ۹ ماه اول سال گذشته بیش از۶۷۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده بود.

وی کاهش سرمایه گذاری در این مدت را در حدود بیست درصد اعلام کرد و گفت: انتظار می رود میزان سرمایه گذاری تا پایان سال جاری، به هفتصد میلیون دالر برسد.

حقجو، دلیل عمده کاهش سرمایه گذاری در کشور را نا امنی و عدم موجودیت ثبات سیاسی عنوان کرد، افزود که نا امنی اثرات مستقیم بالای رشد اقتصاد در کشور داشته، چنانچه سقوط قندوز در این سال بزرگترین ضربه را به اقتصاد افغانستان وارد نمود.

به گفته او؛ نا امنی در کُل یک پیام فوق العاده منفی برای متشبثانی داد که میخواستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

او افزود: متاسفانه در این سال علاقمندی سرمایه گذاری خارجی بسیار در حد پایین آن قرار داشت و نه تنها سرمایه گذاران خارجی بل حتی ما شاهد فرار سرمایه گذاران داخلی هستیم که در خارج از کشور سرمایه گذاری میکنند.

حقجو خاطر خاطر نشان کرد که هنوز با توجه به ظرفیت های موجود تاجران علاقمندی زیاد به سرمایه گذاری در افغانستان نشان میدهند، به شرط اینکه دولت بتواند امنیت و ثبات سیاسی را تامین کند و بسته های تشویقی –زمین، برق، قرضه- را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

از سوی دیگر وی دولت افغانستان را در ایجاد یک پالیسی منظم اقتصادی ناکام خواند و افزود که متاسفانه دولت افغانستان نتوانسته یک پالیسی منظم اقتصادی که در آن مواضع اقتصادی روشن باشد و مردم را تشویق به سرمایه گذاری کند را ایجاد کند.

رییس اداره آیسا، همچنین خاطر نشان کرد که در ۹ ماه گذشته افغانستان برخلاف حدس اینکه رشد اقتصادی ۵ درصدی داشته باشد، متاسفانه ۱.۵ تا ۲ درصد رشد اقتصادی داشته است.

او تاکید کرد که با توجه بر رشد جمعیت و آمدن بیش از ۵ صدهزار نیروی جدید کار در مارکیت، ما باید حد اقل ۶ تا ۷ درصد رشد داشته باشیم تا بتوانیم جوابگوی نیازمندی های داخلی اقتصاد افغانستان باشیم.

رییس اداره آیسا افزود: اگر از ۶ درصد کمتر رشد اقتصادی داشته باشیم، نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن