افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

کریم خرم پدر معنوی طالبان

کریم خرم، با نفوذی‌که بر حامد کرزی داشت و جزو حواریون تولید سیاست سکتاریستی تیم کرزی بود با وصف انکه  بر کرسی اطلاعات و فرهنگ باسن زده بود؛ اما در واقع همه کاره‌ی دم و دستگاه کرزی بود.

عبدالکریم خرم یکی از تئوریسن‌های احیای مجدد طالبان در کشور به شمار می‌رود و به نحوی با جرئت می‌توان ادعا کرد که خرم پس از بی‌نظیر بوتو مادر معنوی طالبان ، پدر معنوی طالبان به شمار می‌رود.

کریم خرم، با نفوذی‌که بر حامد کرزی داشت و جزو حواریون تولید سیاست سکتاریستی تیم کرزی بود با وصف انکه  بر کرسی اطلاعات و فرهنگ باسن زده بود؛ اما در واقع همه کاره‌ی دم و دستگاه کرزی بود.

خرم یگانه عامل تیرگی روابط کرزی با امریکا و کشورهای اروپایی عضو سازمان ناتو بود و تلاش های خرم باعث شد که امریکایی‌ها در قبال افغانستان نگاه شان صدوهشتاد درجه تغییر کند و به نحوی پروسه‌ی ایجاد دموکراسی، تحقق صلح و مبارزه با تروریسم را متوقف کند و افغانستان را دوباره در عمق یک بحران چندملیتی  فراموش کند.

خرم، تنها کسی بود که باعث احیای مجدد طالبان در افغانستان شد و تلاش خارجی‌ها را در راستای قلع وقمع گروه طالبان متوقف ساخت.

خرم زمانی‌که عهده‌دار کرسی وزارت اطلاعات و فرهنگ بود تا توانست شکاف‌های قومی را در ساختار دولت کرزی کلان ساخت و نتیجه این شد که امروز افغانستان به این وضعیت قرار گرفته است.

در تازه‌ترین مورد عبدالکریم خرم عملن در صف گروه طالبان قرار گرفته است و با دهن‌کجی صریح به قوای مسلح افغانستان آنها را شبه‌نظامیان امریکایی در کشور خوانده است.

از خرم هیچ بعید نیست  که فردا فتوی تمام دست آوردهای حقوق بشری، آزادی بیان ، حقوق زنان  و  . . . را ارزش‌های غربی خوانده و تمام مردم افغانستان را به شلاق افراطیت بسته و سنگساربنیادگرایی کند.

موجودیت چنین انگل‌های در سطوح بالای رهبری به معنای عقب گشت افغانستان به روز های تاریک دو دهه گذشته خواهد بود اولیای امور بایستی متوجه چنین جرثومه‌های توحش و تفریط باشند تا افغانستان از حرکت رو به چلو باز نایستد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن