افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

گروهی از زنان و دختران از کابل با وزیر امور زنان کانادا تبادل نظر کردند

گروهی از زنان و دختران افغان از طریق ویدیو کنفرانس از کابل با وزیر امور زنان کانادا و تعداد دیگر از مقامات کانادایی در مورد مسایل مختلف از جمله پیشرفت‌های زنان در عرصه‌های مختلف و چالش‌ها فرا راه آنان، بحث و تبادل نظر کرده اند.

زنان و دختران افغان که از طریق ویدیو کنفرانس در کابل با مقامات کانادایی صحبت کردند

گروهی از زنان و دختران افغان از طریق ویدیو کنفرانس از کابل با وزیر امور زنان کانادا و تعداد دیگر از مقامات کانادایی در مورد مسایل مختلف از جمله پیشرفت‌های زنان در عرصه‌های مختلف و چالش‌ها فرا راه آنان، بحث و تبادل نظر کرده اند.

این ویدیو کنفرانس به روز چهارشنبه به ابتکار سفارت کانادا در کابل تنظیم شده بود که در آن دوازده تن از زنان و دختران افغان در یک صحبت رو یا رو با زنان کانادایی که عمدتاً مسئول برنامه‌های کمک به زنان و دختران هستند، تبادل نظر کردند.

مریم منصف وزیر امور زنان کانادا با ابراز خرسندی از صحبت با زنان و دختران افغان گفته است که این فرصت بسیار خوب و مناسبی بود، زنان و دختران افغان توانستند نظرات خود را با ما در میان بگذارند.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن